Air Jordan IV Anti-pels - Menn - Nike Basketball Shoe _ 1992
3,441.07 NOK  689.90 NOK
Air Jordan IV Limited Edition Svart / Rød - Menn - Nike Basketball Shoe _ 2010
3,280.83 NOK  664.60 NOK
Air Jordan IV Anti-pels - Menn - Nike Basketball Shoe _ 1995
3,398.90 NOK  698.34 NOK
Air Jordan IV Anti-pels - Menn - Nike Basketball Shoe _ 1986
3,263.96 NOK  681.47 NOK
Air Jordan IV Camouflage - Menn - Nike Basketball Shoe _ 1998
3,491.68 NOK  698.34 NOK
Air Jordan IV Limited Edition Hvit / Svart / Rød - Menn - Nike Basketball Shoe _ 2016
3,483.24 NOK  656.17 NOK
Air Jordan IV Anti-pels - Menn - Nike Basketball Shoe _ 1983
3,390.47 NOK  715.20 NOK
Air Jordan IV Limited Edition Hvit / Grå / Blå - Menn - Nike Basketball Shoe _ 2019
3,415.77 NOK  681.47 NOK
Air Jordan IV Begrenset utgave Alle Hvite - Menn - Nike Basketball Sko _ 2004
3,432.64 NOK  664.60 NOK
Air Jordan IV Limited Edition Hvit / Svart / Blå - Menn - Nike Basketball Shoe _ 2013
3,466.37 NOK  647.73 NOK
Air Jordan IV Limited Edition Svart / Rød - Menn - Nike Basketball Shoe _ 2007
3,449.51 NOK  639.30 NOK
Air Jordan IV Anti-pels - Menn - Nike Basketball Shoe _ 1989
3,263.96 NOK  681.47 NOK
Air Jordan IV Camouflage - Menn - Nike Basketball Shoe _ 2001
3,272.39 NOK  673.03 NOK